Krav til tilsyn - HSConsult.no

Opplæring HS Consult

Opplæring av teknisk personell

Krav til tilsyn

Det er krav til daglig tilsynsperson for heiser. Det innebærer at på hvert anlegg/ adresse skal det være en tilsynsperson som holder et daglige øye på installasjonen.
I dette ligger det ikke mye, men at man benytter øyne og ører for å konstatere at anlegget fungerer som forutsatt. Det kan være veldig nyttig, for i tide kunne melde om skader eller feil ved anlegget til serviceleverandøren. Vi kurser deres tilsynspersonell slik at de kan ivareta det daglige ettersynet. Ved kompetanseøkning vil man kunne oppdage feil som senere kan forårsake driftsstans og større reparasjoner på et tidlig stadium og unngå høye reparasjonskostnader.

Lyst til å vite mer om våre tjenester?

Ta kontakt med oss i dag så forteller vi hvordan vi kan hjelpe dere


Kontakt oss i dag