Prosjektledelse - HSConsult.no

Prosjektledelse HS ConsultVi har kompetanse og ressurs til å følge opp arbeidene!

Montering av nye heiser, utskifting av eksisterende eller modernisering påvirker ofte bruken av en eiendom. Ofte er eiendommen bebodd eller utleid til leietagere, og heisen er viktig for eiendommens funksjon. Da er det viktig med god prosjektledelse som ivaretar en god og sikker fremdrift slik at heisanlegget ikke er ute av drift lenger enn nødvendig.

Vi sikrer at arbeidene utføres på en trygg og sikker måte ved et godt HMS arbeid, samt at arbeidene ikke påfører bygg og bruker unødige belastninger. God kommunikasjon sammen med oppstartsmøter, fremdriftsmøter og ferdigbefaringer sikrer et godt resultat.

Lyst til å vite mer om våre tjenester?

Ta kontakt med oss i dag så forteller vi hvordan vi kan hjelpe dere


Kontakt oss i dag