Nye innstallasjoner - HSConsult.no

Nye installasjoner HS Consult
Er du trygg på at du får riktig heis, rulletrapp eller rullebånd - tilpasset eiendommens behov - til riktig pris?

Om du skal skifte ut en heis, rullebånd eller rulletrapp i en ekisterende eiendom eller montere nytt i nytt bygg er det viktig at produktet som monteres tilfredstiller de krav som brukerne stiller. Ofte under totalentrepriser er det ikke utført kvalitetssikret prosjektering. Dette fører til driftsproblemer og store ekstrautgifter som kunne vært unngått ved faglig prosjektering. HSConsult AS prosjekterer heisanlegg på en profesjonell måte med trafikkanalyser og behovsundersøkelser.

HSConsult AS utarbeider tilbudsinnbydelse og kravspesifikasjoner slik at leverandørene tilbyr tilpasset og korrekt produkt til eiendommen. Videre evaluerer vi og forhandler betingelser og oppretter kontrakter mellom partene. Også ved nyinstallasjon er det behov for god oppfølging og prosjektledelse. Vi i HSConsult AS kan bidra i alle ledd med fremdriftsoppfølging, ferdigbefaringer og ivaretagelse av garantier og garantibefaringer.

Lyst til å vite mer om våre tjenester?

Ta kontakt med oss i dag så forteller vi hvordan vi kan hjelpe dere


Kontakt oss i dag