Modernisering - HSConsult.no

Modernisering HS ConsultTa vare på det beste du allerede har!

Eksisterende heiser kan ofte ha behov for delvis modernisering for å kunne ivareta dagens forskriftskrav, men også krav til effektiv drift og kjørekomfort. Gamle heiser trenger nødvendigvis ikke skiftes komplett ut, gamle slitesterke komponenter som beholdes kan ha vel så lang levetid som nye heiser/ komponenter. Ikke alltid er det like enkelt å skifte ut heisen med en komplett ny heis heller da det ofte vil føre med seg store kostbare bygningsmessige konsekvenser for tilpasning av sjakt og maskinrom.

HS Consult AS har den kompetanse som skal til for å finne den beste løsningen også ved en modernisering. Vi har den kompetansen som skal til for å kunne vurdere alternative løsninger. Ved modernisering oppnår man i tillegg gode garantiordninger nærmest som for nyinstallasjon. Vi vektlegger ved moderniseringer tiltak som ivaretar krav til energiøkonomisering (BREEAM).

HSConsult AS utarbeider kravspesifikasjon basert på kundens og eiendommens behov, gjeldende forskriftskrav og dagens driftssituasjon, slik at anlegget skal fremstå som absolutt optimalt etter en modernisering. Vi utlyser tilbudskonkurranse blant de leverandørene som er egnet, evaluerer og innstiller leverandør. Ved behov utføres forhandlinger og etablering av avtaledokument for leveransen. Vi i HSConsult AS kan bidra i alle ledd med fremdriftsoppfølging, ferdigbefaringer og ivaretagelse av garantier og garantibefaringer.

Lyst til å vite mer om våre tjenester?

Ta kontakt med oss i dag så forteller vi hvordan vi kan hjelpe dere


Kontakt oss i dag