Arkitekt - HSConsult

Arkitekt HS Consult

En korrekt trafikkanalyse sikrer at det blir prosjektert riktig antall heissjakter med riktig størrelse. For små heissjakter fører til at færre leverandører kan konkurrer om heisleveransen og man får dertil økte priser. For store heissjakter gjør at byggets areal ikke unyttes best mulig og man får ikke de leie/salgsinntektene man kunne fått.

Ved å kontakte HSConsult AS før kjernebygget låses har vi anledning til å komme med innspill som holder trafikkflyten på et best mulig nivå og sikrer at køen i lobbyen, frokostrestauranten og andre høytrafikksteder holdes på et minimumsnivå. Viste du forresten at det er et BREEAM-krav å få utført en tidlig analyse av transportbehov og bruksmønstre? (ref Ene 06 1.a.)
Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat

Lyst til å vite mer om våre tjenester?

Ta kontakt med oss i dag så forteller vi hvordan vi kan hjelpe dere


Kontakt oss i dag